Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
156 2019 Uchwała Uchwała nr 218/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana m... 2019-05-21
155 2019 Uchwała Uchwała nr 217/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Piotra Burc... 2019-05-21
154 2019 Uchwała Uchwała nr 216/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Agnieszce Piskorz-Ryń 2019-05-21
153 2019 Uchwała Uchwała nr 215/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pani dr Natali... 2019-05-21
152 2019 Uchwała Uchwała nr 214/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej studia II stopnia 2019-04-26
151 2019 Uchwała Uchwała nr 213/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 166/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 k... 2019-04-26
150 2019 Uchwała Uchwała nr 212/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pana mgr. Łukasza Gołębia oraz wyznaczeniu promotora 2019-04-26
149 2019 Uchwała Uchwała nr 211/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pani mgr Ewy Marzec 2019-04-26
148 2019 Uchwała Uchwała nr 210/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pani mgr Ewy Marzec oraz wyznaczeniu promotora 2019-04-26
147 2019 Uchwała Uchwała nr 209/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pani mgr Moniki Kwiatkowskiej oraz wyznaczeniu promotora 2019-04-26