Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
69 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 95/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej otwarcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Międzynarodowego i... 2022-05-17
68 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 94/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta (na zastępstwo) w Katedrze Prawa Mię... 2022-05-17
67 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 93/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru zatrudnienia 2022-05-17
66 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 92/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego - przedłużenie zatrudnienia 2022-05-17
65 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 91/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania awansowego 2022-05-17
64 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 90/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Pauli Skrzypeckiej 2022-05-17
63 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 89/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr... 2022-05-17
62 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 88/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego Pana mgr. Pawła Hajduka 2022-05-17
61 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 87/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego Pana mgr. Jakuba Dorosz – Kruczyńskiego 2022-05-17
60 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 86/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego Pana mgr. Roberta Czarnowisza 2022-05-17