Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
117 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 23/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Zubryc... 2022-11-15
116 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 22/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. ... 2022-11-15
115 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 21/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu sprawie nadania stopnia doktora h... 2022-11-15
114 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 5/2022/2023 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta – Katedra Prawa Międzynarodowego i... 2022-10-04
113 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 4/2022/2023 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta – Katedra Prawa Międzynarodowego ... 2022-10-04
112 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 3/2022/2023 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zatrudnienia Pani mgr Natalii Wituła na stanowisku asystent... 2022-10-04
111 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 2/2022/2023 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wszczęcia awansowych postępowań kwalifikacyjnych na Wyd... 2022-10-04
110 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 1/2022/2023 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii co do wniosku Dziekana o powołanie Pani prof. dr hab. Grażyny Szpo... 2022-10-04
109 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 20/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta – Katedra Prawa Międzynarodowego i Europe... 2022-10-04
108 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 19/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta – Katedra Prawa Międzynarodowego i Euro... 2022-10-04