Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
141 2017 Uchwała Uchwała nr 29/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim... 2017-10-17
140 2017 Uchwała Uchwała nr 28/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorsk... 2017-10-17
139 2017 Uchwała Uchwała nr 27/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Moniki I... 2017-10-17
138 2017 Uchwała Uchwała nr 26/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Moniki Iłendy 2017-10-17
15 2017 Uchwała Uchwała nr 25/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19 września 2017 r. w sprawie uzupełniania efektów kształcenia przez Studentów kierunku Stosunki międzynarodowe II ... 2017-09-19
14 2017 Uchwała Uchwała nr 24/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19 września 2017 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego w sprawie nadania Pani mgr Monice Iłendzie stopnia doktora ... 2017-09-19
13 2017 Uchwała Uchwała nr 23/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19 września 2017 r. w sprawie poparcia wniosków o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za w... 2017-09-19
12 2017 Uchwała Uchwała nr 22/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pani mgr Beaty Koniecznej-Drzewieckiej na stanowisku ... 2017-09-19
11 2017 Uchwała Uchwała nr 21/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana dr. Michała Klimaszewskiego na stanowisku adiunk... 2017-09-19
10 2017 Uchwała Uchwała nr 20/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Dyplomatycznego i ... 2017-09-19