Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
216 2019 Uchwała Uchwała nr 9/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana... 2019-09-24
215 2019 Uchwała Uchwała nr 8/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Arkadiusz... 2019-09-24
214 2019 Uchwała Uchwała nr 7/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Radosława Kołatka 2019-09-24
213 2019 Uchwała Uchwała nr 6/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Radosława Kołatka 2019-09-24
212 2019 Uchwała Uchwała nr 5/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. Mar... 2019-09-24
211 2019 Uchwała Uchwała nr 4/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. Jac... 2019-09-24
210 2019 Uchwała Uchwała nr 3/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pani dr Mart... 2019-09-24
209 2019 Uchwała Uchwała nr 2/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pani dr inż.... 2019-09-24
208 2019 Uchwała Uchwała nr 1/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pani dr Alek... 2019-09-24
207 2019 Uchwała Uchwała nr 269/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych i informacji nieja... 2019-06-25