Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
79 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 99/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr ... 2022-06-21
78 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 98/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. Radosław... 2022-06-21
77 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 27/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 161/2019 Senatu UKSW z d... 2022-06-21
76 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 26/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru ogłoszenia Konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze ... 2022-06-21
75 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 25/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru zatrudnienia Pani mgr Marty Gontarz-Dobrowolskiej na st... 2022-06-21
74 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 24/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii co do wniosku Dziekana o powołanie Pana dr hab. Sławomira Godka, prof... 2022-06-21
73 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 23/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii co do wniosku Dziekana o powołanie Pani prof. UKSW dr hab. Moniki Gł... 2022-06-21
72 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 22/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii co do wniosku Dziekana o przedłużenie powołania Pani dr hab. Elżbiety... 2022-06-21
71 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 97/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie uzupełnienia składu członków Rady Naukowej czasopisma „The Polish Revi... 2022-05-17
70 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 96/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie regulaminu czasopisma ,,Zeszyty Prawnicze” 2022-05-17