Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
80 2021 Zarządzenie Dyrektora Instytutu Zarządzenie nr 5/2020/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 września 2021 r. w sprawie obowiązku aktualizacji danych zam... 2021-09-14
79 2021 Zarządzenie Dyrektora Instytutu Zarządzenie nr 4/2020/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UKSW z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie weryfikacji zgodności, kompletności i poprawności informacji i dokumentacji wymaganej w... 2021-07-30
78 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 97/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie regulaminu czasopisma „Młody Jurysta” 2021-06-29
77 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 96/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie regulaminu czasopisma „Człowiek w Cyberprzestrzeni” 2021-06-29
76 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 95/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie prowadzenia działalności naukowej przez Koło Naukowe Prawa Proces... 2021-06-29
75 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 94/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW 2021-06-29
74 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 93/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru rozpisania konkursów na stanowiska badawczo-dydaktyczne 2021-06-29
73 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 92/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru zatrudnienia pracowników na stanowiskach badawczo-dydaktycznych 2021-06-29
72 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 91/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia postępowań kwalifikacyjnych na Wydziale Prawa i Admi... 2021-06-29
71 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 90/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Łukasza Rosiaka 2021-06-29