Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
35 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 37/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika z dnia 13.03.2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Dydaktyki na Wydz... 2024-03-13
34 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 36/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 13.03.2024 r. w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Marii ... 2024-03-13
33 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 35/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 13.03.2024 r. w sprawie powołania promotora w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Marii Strońskiej-S... 2024-03-13
32 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 34/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 13.03.2024 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej Pan... 2024-03-13
31 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 33/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 13.03.2024 r. w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Skrok 2024-03-13
30 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 32/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 13.03.2024 r. w sprawie powołania promotora w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Skrok 2024-03-13
29 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 31/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 13.03.2024 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej Pa... 2024-03-13
28 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 30/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 13.03.2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej i wyznaczenie terminu publicznej obrony rozprawy ... 2024-03-13
27 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 29/2023/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 13.03.2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Marlenie B... 2024-03-13
26 2024 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 12/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie stwierdzenia doko... 2024-02-27