Szczegóły dokumentu

Uchwała nr 15/2023/2024 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 marca 2024 roku zmieniająca Uchwałę nr 28/2022/2023 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć” w roku akademickim 2023/2024

pozycja 52
rodzaj Uchwała Rady Wydziału
data publikacji 2024-03-13
rok 2024
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
tagi podyplomowe kwalifikacje stawki
załączniki