Szczegóły dokumentu

Uchwała nr 80/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie propozycji stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć na Studiach Podyplomowych Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i Tyflopedagogika w roku akademickim 2016/2017

pozycja 75
rodzaj Uchwała Rady Wydziału
data publikacji 2016-05-11
rok 2016
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
tagi stawki
załączniki