Szczegóły dokumentu

Uchwała nr 90/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu i stawek wynagrodzeń na Studiach Podyplomowych Podnoszenie Kompetencji Nauczycielskich w Pracy z Uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych - Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Szkół Ogólnodostępnych

pozycja 85
rodzaj Uchwała Rady Wydziału
data publikacji 2016-05-11
rok 2016
kategoria Dydaktyka
podkategoria Jakość kształcenia
tagi podyplomowe
załączniki
  • brak danych