Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
35 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 39/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 27.04.2022 r. w sprawie nostryfikacji stopnia doktora nauk społecznych Pani Viktorii Viktoriny Kyryliuk 2022-04-27
34 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 37/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 27.04.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Joanny Wo... 2022-04-27
33 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 36/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 27.04.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Joanny Wo... 2022-04-27
32 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 35/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 27.04.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Joanny Wo... 2022-04-27
31 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 38/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 27.04.2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Olczak 2022-04-27
30 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 21/2021/2022 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu... 2022-04-27
29 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 20/2021/2022 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zmian tematów prac d... 2022-04-06
28 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 19/2021/2022 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia opiekunów i temtów... 2022-04-06
27 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 18/2021/2022 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o wszczęciu post... 2022-04-06
26 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 17/2021/2022 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o wszczęciu pos... 2022-04-06