Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
54 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 54/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 22.06.2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej i wyznaczenie terminu publicznej obrony rozprawy doktorsk... 2022-06-22
53 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 53/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 22.06.2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Joannie Wockiej 2022-06-22
59 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 25/2021/2022 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie opinii Rady Wydziału Nauk Pedago... 2022-06-15
52 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 25/2021/2022 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie opinii Rady Wydziału Nauk Peda... 2022-06-15
51 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 52/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 01.06.2022 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Urszuli Pankowskiej 2022-06-01
50 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 51/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 01.06.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego ks. mgr Mateu... 2022-06-01
49 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 50/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 01.06.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego ks. mgr Mateu... 2022-06-01
48 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 49/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 01.06.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego ks. mgr Mateu... 2022-06-01
47 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 48/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 01.06.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Izabeli O... 2022-06-01
46 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 47/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 01.06.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Izabeli O... 2022-06-01