Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
16 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 22/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie opinii Rady Wydziału Nauk Pedagogicz... 2021-03-10
15 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 21/2020/2021 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie opinii Rady Wydziału Nauk Pedagogicz... 2021-03-10
19 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 16/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 22.02.2021 r. w sprawie nostryfikacji pracy doktorskiej Pana dra Piotra Przemysława Jednaszewskiego, którego obr... 2021-02-22
13 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 15/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 03.02.2021 r. w sprawie Oceny Indywidualnego Planu Badawczego doktorantki Pani mgr Dominiki Łukasik 2021-02-03
12 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 14/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 03.02.2021 r. w sprawie Oceny Indywidualnego Planu Badawczego doktorantki Pani dr Barbary Głasek 2021-02-03
11 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 13/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 03.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji w Radzie Dyscypliny Pedagogika 2021-02-03
10 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 12/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 03.02.2021 r. sprawie powołania na recenzenta dr hab. Anny Fidelus prof. uczelni celem przeprowadzenia postępowa... 2021-02-03
9 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 11/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 03.02.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Grażyny Ch... 2021-02-03
8 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 10/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 03.02.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Grażyny Ch... 2021-02-03
7 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 9/2020/2021 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 03.02.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Grażyny Chr... 2021-02-03