Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
61 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 1/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 12.10.2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Izabeli Olczak 2022-10-12
79 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 29/2021/2022 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2022 roku w sprawie propozycji stawek wynagrodzenia z... 2022-09-28
78 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 28/2021/2022 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2022 roku w sprawie propozycji stawek wynagrodzenia z... 2022-09-28
60 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 27/2021/2022 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia tematu oraz zmiany temat... 2022-07-07
58 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 58/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 22.06.2022 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Kopiczko 2022-06-22
57 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 57/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 22.06.2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Zgorzelskiej 2022-06-22
56 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 56/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 22.06.2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Moniki Mydłowskiej-Miazek 2022-06-22
55 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 55/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 22.06.2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim ks. mgr Jerzego Daneckiego 2022-06-22
54 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 54/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 22.06.2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej i wyznaczenie terminu publicznej obrony rozprawy doktorsk... 2022-06-22
53 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 53/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 22.06.2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Joannie Wockiej 2022-06-22