Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
73 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 13/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 12.10.2022 r. w sprawie zmian składu osobowego Katedry Psychologicznych Podstaw Wychowania 2022-10-12
72 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 12/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 12.10.2022 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Instytutu Pedago... 2022-10-12
71 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 11/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 12.10.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadze... 2022-10-12
70 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 10/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 12.10.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadze... 2022-10-12
69 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 9/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 12.10.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzen... 2022-10-12
68 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 8/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 12.10.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzen... 2022-10-12
67 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 7/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 12.10.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzen... 2022-10-12
66 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 6/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 12.10.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzen... 2022-10-12
65 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 5/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 12.10.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzen... 2022-10-12
64 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 4/2022/2023 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 12.10.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzen... 2022-10-12