Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
130 2019 Uchwała Uchwała nr 147/2018/2019 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany promotora or... 2019-06-26
129 2019 Uchwała Uchwała nr 146/2018/2019 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na... 2019-06-26
128 2019 Uchwała Uchwała nr 145/2018/2019 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora nauk społ... 2019-06-26
127 2019 Uchwała Uchwała nr 144/2018/2019 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora nauk społ... 2019-06-26
126 2019 Uchwała Uchwała nr 143/2018/2019 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu Do... 2019-06-26
125 2019 Uchwała Uchwała nr 142/2018/2019 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie propozycji recenzentów dorobku nau... 2019-06-26
124 2019 Uchwała Uchwała nr 141/2018/2019 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian tematów prac lic... 2019-05-22
123 2019 Uchwała Uchwała nr 140/2018/2019 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia promotorów oraz temató... 2019-05-22
122 2019 Uchwała Uchwała nr 139/2018/2019 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia promotorów oraz temató... 2019-05-22
121 2019 Uchwała Uchwała nr 138/2018/2019 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia kalkulacji finansowej stud... 2019-05-22