Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
29 2024 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 6/2024 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie przydzielenia środków na badania nauko... 2024-04-22
28 2024 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 5/2024 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie przydzielenia środków na badania nauko... 2024-04-15
27 2024 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 4/2024 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie przydzielenia środków na badania nauko... 2024-04-15
26 2024 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 7/2024 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do... 2024-04-10
25 2024 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 6/2024 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania pełnomocnika dziekana ds. ... 2024-04-08
24 2024 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 5/2024 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie uchylenia Decyzji Nr 13/2022 Dziekan... 2024-04-05
23 2024 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 2/2024 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 5 kwietnia 2024 roku zmieniające Zarządzenie Nr 12/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 19 wrze... 2024-04-05
22 2024 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 4/2024 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2024 roku zmieniająca Decyzję Nr 31/2023 Dziekana Wydzia... 2024-04-05
21 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej UCHWAŁA nr 7/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o Wniosku dotyc... 2024-03-25
20 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 6/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzają... 2024-03-25