Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
163 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 13/2023 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 02 października 2023 r. w sprawie wydania opinii o propozycji wysokośc... 2023-10-02
162 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 12/2023 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 02 października 2023 r. w sprawie wydania opinii o propozycji wysokośc... 2023-10-02
161 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 11/2023 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 02 października 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w składz... 2023-10-02
160 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 10/2022 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 02 października 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu na funk... 2023-10-02
165 2023 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 33/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych ... 2023-09-20
159 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 68/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia korekty indywi... 2023-09-18
158 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 67/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 w... 2023-09-18
157 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 66/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacy... 2023-09-18
156 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 65/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 w... 2023-09-18
155 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 64/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania członka Komisji Ha... 2023-09-18