Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
174 2023 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 03/2023 z 16 października 2023 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2023-10-16
173 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 70/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 p... 2023-10-16
172 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 69/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2023 r. w sprawie opiniowania rocznego spra... 2023-10-16
171 2023 Uchwała Komisji Doktorskiej Uchwała nr 1/2023 Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Iwony Barbary Rodak z dnia 16 października 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorski... 2023-10-16
170 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 12/2023/NoKiR Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2023 roku opinia w sprawie p... 2023-10-16
169 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 11/2023/NoKiR Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2023 roku w sprawie opiniowani... 2023-10-16
168 2023 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 2/2023 z 09 października 2023 r. Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie powołania koordynatora podstrony int... 2023-10-09
164 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 10/2023/NoKiR Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 października 2023 roku w sprawie opiniowania... 2023-10-09
167 2023 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 35/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmiany Decyzji 38/2022 Dziekana Wydziału Nauk... 2023-10-05
166 2023 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 34/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmiany Decyzji 37/2022 Dziekana Wydziału Nauk... 2023-10-05