Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
184 2023 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 5/2023 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie przydzielenia środków na badania nauko... 2023-11-06
183 2023 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 6/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmian w trybie prowadzenia zajęć na stu... 2023-10-30
182 2023 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 39/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjn... 2023-10-30
181 2023 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 38/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjn... 2023-10-24
180 2023 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 06/2023 z 24 października 2023 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2023-10-24
179 2023 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 37/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2023 roku w sprawie zmian w składzie Redakcji czas... 2023-10-20
178 2023 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 36/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu zajęć na... 2023-10-20
177 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 13/2023/NoKiR Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2023 roku w sprawie opiniowa... 2023-10-19
176 2023 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 05/2023 z 16 października 2023 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2023-10-16
175 2023 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 04/2023 z 16 października 2023 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2023-10-16