Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
193 2023 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 40/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 roku zmieniająca Decyzję Nr 39/2023 Dziekana Wyd... 2023-11-17
194 2023 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 7/2023 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie przydzielenia środków na badania nauk... 2023-11-15
192 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 15/2023/NoKiR Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie opiniowana ... 2023-11-13
191 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 14/2023/NoKiR Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Uchwa... 2023-11-10
190 2023 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 7/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 8 listopada 2023 r., w sprawie szczegółowych zasad realizacji i rozliczan... 2023-11-08
189 2023 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 10/2023 z 06 listopada 2023 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2023-11-06
188 2023 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 09/2023 z 06 listopada 2023 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2023-11-06
187 2023 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 08/2023 z 06 listopada 2023 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2023-11-06
186 2023 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 07/2023 z 06 listopada 2023 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2023-11-06
185 2023 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 6/2023 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie przydzielenia środków na badania nauko... 2023-11-06