Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
208 2023 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 51/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do ... 2023-12-07
209 2023 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 9/2023 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe... 2023-12-06
212 2023 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 13/2023 z 05 grudnia 2023 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2023-12-05
207 2023 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 8/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie procedury opiniowania kierunków stu... 2023-12-05
216 2023 Uchwała Komisji Doktorskiej Uchwała nr 3/2023 z dnia 04.12.2023 r. Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Iwony Barbary Rodak w sprawie wnioskowania do... 2023-12-04
215 2023 Uchwała Komisji Doktorskiej Uchwała nr 2/2023 z dnia 04.12.2023 r. Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Iwony Barbary Rodak w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktor... 2023-12-04
211 2023 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 12/2023 z 04 grudnia 2023 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2023-12-04
210 2023 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 11/2023 z 04 grudnia 2023 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2023-12-04
206 2023 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 50/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2023 roku zmieniająca Decyzję Nr 36/2023 Dziekana Wydzia... 2023-12-04
205 2023 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 49/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ... 2023-11-30