Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
17 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 11/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr.... 2023-01-23
16 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 10/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie d... 2023-01-23
15 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 9/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim... 2023-01-23
14 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 8/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminu z języka nowożytnego – język angielski w przewodzie ... 2023-01-23
13 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 7/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego – język a... 2023-01-23
12 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 6/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej – filozofia w przewodzie dokto... 2023-01-23
11 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 5/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w... 2023-01-23
10 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 4/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr K... 2023-01-23
9 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 3/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie do... 2023-01-23
8 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 2/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim... 2023-01-23