Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
132 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 13/2022/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych 2022-05-23
131 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 12/2022/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2022 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie upoważnienia doktor ... 2022-05-23
130 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 11/2022/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie rekomendacji komisji kwalifikacyjnej do... 2022-05-23
129 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 10/2022/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie rekomendacji komisji kwalifikacyjnej do... 2022-05-23
149 2022 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 6/2022 z 19 maja 2022 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2022-05-19
128 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 11/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie kwalifikacji studentów i doktorant... 2022-05-16
127 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 11/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie kwalifikacji studentów i doktorant... 2022-05-16
126 2022 Uchwała Komisji Doktorskiej Uchwała nr 3 z dnia 16 maja 2022 r. Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Gołos-Dąbrowskiej w sprawie przygotowania projektu Uchwały Rad... 2022-05-16
125 2022 Uchwała Komisji Doktorskiej Uchwała nr 2/2022 z dnia 16 maja 2022 r. Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Gołos-Dąbrowskiej w sprawie przyjęcia obrony rozprawy dok... 2022-05-16
124 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 10/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie trybu dokonywania elektronicznej rejestracji dźwięku na nośnikach z przebiegu posiedz... 2022-05-13