Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
178 2022 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 6/2022 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie przydzielenia środków na badania naukow... 2022-06-13
177 2022 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 5/2022 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego LXX... 2022-06-13
164 2022 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 22/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia do weryfikacji i oceny... 2022-06-10
176 2022 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 4/2022 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe... 2022-06-08
150 2022 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 7/2022 z 1 czerwca 2022 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2022-06-01
148 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 9/2022/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany tematu pracy dyplomowej 2022-06-01
147 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 8/2022/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmiany tematu pracy dyplomowej 2022-05-26
146 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 41/2022 z dnia 23 maja 2022 r. Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo 2022-05-23
134 2022 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 3/2022 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i... 2022-05-23
133 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 14/2022/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplo... 2022-05-23