Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
160 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 45/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Nurzyńskiej-Kozak 2022-06-27
159 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 44/2022 z dnia 27czerwca 2022 r. Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Agnieszce Nurzyńskiej-Kozak 2022-06-27
158 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 43/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie zaopiniowania kandydatury dra Łukasza Kucharczyka na recenzenta prac magisterskich 2022-06-27
157 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 42/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo zmieniająca Uchwałę nr 15/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 7 marca 2022 r.... 2022-06-27
156 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 12/2022/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie wy... 2022-06-22
155 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 10/2022/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany promotora pracy dy... 2022-06-22
154 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 11/2022/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie wy... 2022-06-22
153 2022 Uchwała Komisji Doktorskiej Uchwała nr 4/2022 z 20 czerwca 2022 roku Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Nurzyńskiej-Kozak w sprawie przygotowania projektu Uchwały ... 2022-06-20
152 2022 Uchwała Komisji Doktorskiej Uchwała nr 3/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Nurzyńskiej-Kozak w sprawie przygotowania projektu Uch... 2022-06-20
151 2022 Uchwała Komisji Doktorskiej Uchwała nr 2/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Nurzyńskiej-Kozak w sprawie przyjęcia obrony rozprawy ... 2022-06-20