Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
210 2022 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 10/2022 z 03 października 2022 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwo w sprawie powołania sekretarza Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo 2022-10-03
209 2022 Zarządzenie Dyrektora Instytutu Zarządzenie nr 4/2022 z 30 września 2022 r. Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie rozszerzenia zakresu obowiązków wicedyrektora Instytutu Literaturoznawstwa 2022-09-30
208 2022 Uchwała Rady Instytutu Uchwała Nr 13/2022/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2022 roku opinia w sprawie sprawozdania Dyre... 2022-09-26
201 2022 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 37/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2022 roku sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Ja... 2022-09-20
207 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 12/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 19 września 2022 roku w sprawie powołania Wydziałowej Rady Biznesu na Wydziale Nauk Humanistycznych do dnia 31 s... 2022-09-19
189 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 17/2022/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 września 2022 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie projektu powoła... 2022-09-13
188 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 16/2022/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 września 2022 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie upoważnienia dr... 2022-09-13
186 2022 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 9/2022 z 5 września 2022 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2022-09-09
175 2022 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 30/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do p... 2022-07-05
161 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 46/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych 2022-06-27