Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
221 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 49/2022 z dnia 17 października 2022 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Wiktorii Wilczak 2022-10-17
220 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 48/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW z dnia 17 października 2022 roku w sprawie opiniowania rocznego planu naukowego Instytutu Literaturoznawstwa 2022-10-17
219 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 47/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW z dnia 17 października 2022 roku w sprawie opiniowania rocznego sprawozdania z działalności Instytutu Literaturoznawstwa 2022-10-17
218 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 22/2022/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 października 2022 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie planu rozw... 2022-10-17
217 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 21/2022/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 października 2022 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie strategii ... 2022-10-17
216 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 20/2022/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 października 2022 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie planu nauk... 2022-10-17
215 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 19/2022/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 października 2022 roku Opinia Rady Dyscypliny w sprawie sprawozdani... 2022-10-17
214 2022 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 42/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 października 2022 roku zmieniająca Decyzję Nr 18/2021 Dziekana... 2022-10-11
213 2022 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 8/2022 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 października 2022 roku w sprawie przydzielenia środków na badania n... 2022-10-10
212 2022 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 7/2022 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 października 2022 roku w sprawie przydzielenia środków na badania n... 2022-10-10