Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
12 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 3/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego (język ros... 2022-02-07
11 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 2/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie uchylenia Uchwały nr 116/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej... 2022-02-07
10 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 1/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie odwołania prof. dra hab. Piotra Mitznera z funkcji promotora w przewodzie doktorski... 2022-02-07
6 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 3/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie korekty planu zajęć w semestrze zimowym rok... 2022-01-25
9 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 1/2022/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzania tematów pra... 2022-01-24
5 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 2/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 22 stycznia 2022 roku w sprawie korekty planu zajęć w semestrze zimowym rok... 2022-01-22
4 2022 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 3/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 2/ 2022 Dziekana Wydział... 2022-01-18
8 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 2/2022/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu pracy d... 2022-01-17
7 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 1/2022/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomo... 2022-01-17
3 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 1/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie prowadzenia zajęć w trybie zdalnym w dniu 2... 2022-01-17