Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
238 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 100/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w przewodzi... 2021-11-15
237 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 99/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorski... 2021-11-15
236 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 98/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egz... 2021-11-15
235 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 97/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej (fi... 2021-11-15
234 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 96/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egz... 2021-11-15
233 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 26/2021/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplom... 2021-11-15
232 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 25/2021/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komi... 2021-11-15
229 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 27/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie zmian w składzie Redakcji czasopi... 2021-11-10
228 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 26/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmian w składzie Redakcji czasopis... 2021-11-09
227 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 32/2021/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 listopada 2021 roku opinia w sprawie powołania członk... 2021-11-05