Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
230 2021 Zarządzenie Dyrektora Instytutu Zarządzenie nr 1/2021 z 28 października 2021 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie określenia zasad sporządzania sprawozdań z działalności naukowej w Instytucie Literaturoznaw... 2021-10-28
225 2021 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 18/2021 z 28 października 2021 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie powołania Zespołu ds. projektu raportu ewaluacyjnego w Instytucie Literaturoznawstwa 2021-10-28
218 2021 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 17/2021 z 27 października 2021 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2021-10-27
219 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 24/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Wydziałowej ... 2021-10-26
217 2021 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 16/2021 z 25 października 2021 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwo w sprawie powołania sekretarza Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo 2021-10-25
216 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 31/2021/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2021 roku opinia w sprawie powołania za... 2021-10-25
215 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 30/2021/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2021 roku Uchwała zmieniająca uchwałę... 2021-10-25
214 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 29/2021/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2021 roku opinia w sprawie sprawozda... 2021-10-25
213 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 28/2021/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2021 roku opinia w sprawie planu dzia... 2021-10-25
212 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 27/2021/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2021 zmieniająca uchwałę Nr 9/2021/No... 2021-10-25