Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
268 2021 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 19/2021 z 25 listopada 2021 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2021-11-25
267 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 11/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie prowadzenia zajęć w trybie zdalnym w dniu... 2021-11-25
266 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 35/2021/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2021 roku opinia w sprawie powołania pani ... 2021-11-22
265 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 34/2021/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzania tematów p... 2021-11-22
264 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 33/2021/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzania zmiany pr... 2021-11-22
263 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 125/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych 2021-11-15
262 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 124/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Kacpra Ussa 2021-11-15
261 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 123/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Laury Saks 2021-11-15
260 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 122/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Pocheć 2021-11-15
259 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 121/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Lesińskiej 2021-11-15