Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
275 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 129/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie opiniowania planu rozwoju badań naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo na ... 2021-11-29
274 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 128/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie opiniowania rocznego sprawozdania z działalności Instytutu Literaturoznawstwa 2021-11-29
271 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 127 z 29 listopada 2021 r. Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie nadania stopnia naukowego mgr Annie Marii Osińskiej 2021-11-29
269 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 126 z 29 listopada 2021 r. Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Marii Osińskiej 2021-11-29
281 2021 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 39/2021 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zwołania zebra... 2021-11-26
280 2021 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 38/2021 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie stwierdzenia s... 2021-11-26
279 2021 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 37/2021 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zwołania zebra... 2021-11-26
278 2021 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 36/2021 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie stwierdzenia w... 2021-11-26
273 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 29/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych... 2021-11-26
270 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 28/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. organi... 2021-11-26