Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
207 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 103/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 23 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego (języ... 2020-11-23
206 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 102/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 23 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w pr... 2020-11-23
205 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 101/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 23 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie do... 2020-11-23
204 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 100/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 23 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku dziennego 2020-11-23
203 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 99/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 23 listopada 2020 roku w sprawie powołania protokolanta posiedzenia 2020-11-23
229 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 28/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia d... 2020-11-20
228 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 27/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia d... 2020-11-20
227 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 20/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych 2020-11-16
226 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 19/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyp... 2020-11-16
225 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 18/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zmiany promotora pracy dyplomowej 2020-11-16