Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
152 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 147/2019 w sprawie upoważnienia dr Anny Wróblewskiej do recenzowania pracy magisterskiej pani Adrianny Bystrosz 2019-06-10
151 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 146/2019 w sprawie upoważnienia dr Laury Polkowskiej do prowadzenia pracy magisterskiej pana Tomasza Sobczaka 2019-06-10
150 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 145/2019 w sprawie upoważnienia dr Karoliny Zioło-Pużuk do prowadzenia seminarium magisterskiego na studiach niestacjonarnych 2019-06-10
149 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 144/2019 w sprawie kontynuacji zatrudnienia dr Małgorzaty Furgały na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Katedrze Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego 2019-06-10
148 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 143/2019 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego o awans dr Julii Krauze na stanowisko adiunkta 2019-06-10
147 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 142/2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Łukasza Kucharczyka na stanowisku asystenta 2019-06-10
146 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 141/2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Magdaleny Partyki na stanowisku asystenta 2019-06-10
145 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 140/2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Anny Wiśnickiej na stanowisku adiunkta 2019-06-10
144 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 139/2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. UKSW dr. Federico Della Corte na stanowisku profesora wizytującego 2019-06-10
143 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 138/2019 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Pawła Stangreta 2019-06-10