Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
162 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 157/2019 w sprawie upoważnienia dr M. Woźniewskiej-Działak do prowadzenia pracy magisterskiej p. Anny Malewskiej na studiach stacjonarnych na kulturoznawstwie 2019-07-01
161 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 156/2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Julii Krause na stanowisku adiunkta w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Języka i Kultury Włoch 2019-07-01
160 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 155/2019 w sprawie nadania mgr Virze Neszew stopnia doktora z wyróżnieniem w dziedzinie nauki humanistyczne w dyscyplinie literaturoznawstwo 2019-07-01
159 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 154/2019 w sprawie nadania p. mgr Virze Neszew stopnia doktora w dziedzinie nauki humanistyczne w dyscyplinie literaturoznawstwo 2019-07-01
158 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 153/2019 w sprawie nadania mgr Agacie Mikołajko stopnia doktora w dziedzinie nauki humanistyczne w dyscyplinie literaturoznawstwo 2019-07-01
157 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 152/2019 w sprawie nadania p. mgr Katarzynie Przybyle stopnia doktora w dziedzinie nauki humanistyczne w dyscyplinie literaturoznawstwo 2019-07-01
156 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 151/2019 w sprawie nadania p. dr Katarzynie Jażdżewskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo 2019-07-01
155 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 150/2019 w sprawie upoważnienia dr. Łukasza Kucharczyka do recenzowania pray magisterskiej pani Magdaleny Dereń 2019-06-10
154 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 149/2019 w sprawie upoważnienia dr. Łukasza Kucharczyka do recenzowania pracy magisterskiej pani Teresy Kasprzak 2019-06-10
153 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 148/2019 w sprawie zgody na kontynuację prowadzenia prac licencjackich przez emerytowanego pracownika WNH, prof. Krzysztofa Dybciaka 2019-06-10