Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
255 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 199/2019 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie opinii o strukturze Instytutu Literatu... 2019-11-18
254 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 198/2019 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie opinii o strukturze Instytutu Językozn... 2019-11-18
253 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 197/2019 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowe... 2019-11-18
252 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 196/2019 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjneg... 2019-11-18
220 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 4/2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 18 listopada 2019 roku w sprawie zaopiniowania przez Radę Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo struktury Instytutu Litera... 2019-11-18
208 2019 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 8/2019 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 18.11.2019 roku w sprawie wyborów uzupełniających przedstawiciela profesorów i profesorów UKSW do... 2019-11-18
210 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 5/2019/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii w sprawie przedłużenia zatrudnienia p. dr. hab. Piotra Weisera na stanowisku prof. UKSW z dnia 15.11.2019 2019-11-15
209 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 4/2019/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii w sprawie zatwierdzenia tematu pracy licencjackiej na seminarium dr Katarzyny Buszkowskiej (st. niestac.): Aleksa... 2019-11-04
201 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 3/2019/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii w sprawie projektu arkusza oceny pracowników dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii w zakresie działalności nauko... 2019-11-04
200 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 2/2019/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii w sprawie powołania na stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze i Religii na WNH, UKSW w Warszawi... 2019-11-04