Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
215 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 6/2019/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie upoważnienia dra Alberto Regagliolo do pro... 2019-12-09
214 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 5/2019/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie kontynuacji zatrudnienia p. dr Joanny Zauc... 2019-12-09
213 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 8/2019/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii w sprawie pełnienia funkcji promotora pracy magisterskiej Pani Anny Hudymy (110727) pt. W poszukiwaniu transcende... 2019-12-09
212 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 7/2019/NoKiR Opinia Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii w sprawie upoważnienia dr Kamy Pawlickiej do prowadzenia seminarium magisterskiego na kierunku Kulturoznawstwo z ... 2019-12-09
211 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 6/2019/NoKiR Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na następujących seminariach z dnia 09.12.2019 2019-12-09
258 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 202/2019 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opinii o uzupełnieniu struktury Instyt... 2019-11-27
222 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 6/2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 25 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia tematów prac dyplomowych prowadzonych w Instytucie Literaturoznawstwa 2019-11-25
221 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 5/2019 z 25 listopada 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo o zmianie Uchwały nr 4/2019 z 18 listopada 2019 w sprawie zaopiniowania uzupełnienia struktury Instytutu ... 2019-11-25
257 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 201/2019 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisj... 2019-11-18
256 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 200/2019 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie opinii o strukturze Instytutu Nauk o K... 2019-11-18