Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
172 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 167/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Marii Rowińskiej-Szczepaniak 2019-09-23
171 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 166/2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej w przewodzie mgr Marioli Lekszyckiej 2019-09-23
170 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 165/2019 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Marioli Lekszyckiej 2019-09-23
169 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 164/2019 w sprawie nadania mgr Katarzynie Bałdydze stopnia doktora w dziedzinie nauki humanistyczne w dyscyplinie literaturoznawstwo 2019-09-23
168 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 163/2019 w sprawie kandydatów na Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW na okres od 1 października 2019 do 31 sierpnia 2020. 2019-09-23
167 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 162/2019 w sprawie upoważnienia dr Moniki Kresy do prowadzenia pracy magisterskiej Marioli Kośmider na studiach niestacjonarnych kierunku Filologia polska 2019-07-01
166 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 161/2019 w sprawie upoważnienia dr. M. Kowalskiego do recenzowania pracy magisterskiej p. Zbigniewa Masłowskiego na studiach niestacjonarnych kierunku Filologia polska 2019-07-01
165 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 160/2019 w sprawie upoważnienia dr. M. Kowalskiego do recenzowania pracy magisterskiej p. Mateusza Błaszczyka na studiach niestacjonarnych kierunku Filologia polska 2019-07-01
164 2019 Uchwała Uchwała rady WNH nr 159/2019 w sprawie upoważnienia dr. M. Kowalskiego do recenzowania pracy magisterskiej p. Oliwii Biedrońskiej na studiach niestacjonarnych na kierunku Fiolologia polska 2019-07-01
163 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 158/2019 w sprawie upoważnienia dr M. Woźniewskiej-Działak do prowadzenia pracy magisterskiej p. Rafała Janczarka na studiach stacjonarnych na kierunku kulturoznawstwo 2019-07-01