Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
153 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 141/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie mgr. Łukasza Kucharczyka 2018-09-24
152 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 140/2018 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Kucharczyka 2018-09-24
151 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 139/2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Literatury XX Wieku 2018-09-24
150 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 138/2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Oświecenia i Edytorstwa 2018-09-24
149 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 137/2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Badań nad Teatrem i Filmem 2018-09-24
148 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 136/2018 w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego o przedłużenie zatrudnienia dr Joanny Pietrzak-Thebault na stanowisku asystenta w Katedrze Literatury ... 2018-09-24
147 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 135/2018 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. Ewy Szczeglackiej-Pawłowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego 2018-09-24
146 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 134/2018 w sprawie wyznaczenia recenzenta, sekretarza oraz członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Joanny Roszak 2018-09-24
145 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 133/2018 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Joanny Roszak 2018-09-24
144 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 127/2018 w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Literatury Oświecenia i Edytorstwa 2018-07-02