Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
163 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 151/2018 w sprawie zatrudnienia dr hab. Agnieszki Bender, prof. UKSW na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Muzeologii 2018-09-24
162 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 150/2018 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Zarządzania Kulturą 2018-09-24
161 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 149/2018 w sprawie powołania p.o. Kierownika Katedry Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego 2018-09-24
160 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 148/2018 w sprawie powołania p.o. Kierownika Katedry Kultury XX i XXI wieku 2018-09-24
159 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 147/2018 w sprawie powołania p.o. kierownika Katedry Historii Języka Polskiego 2018-09-24
158 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 146/2018 w sprawie powołania p.o. Kierownika Katedry Współczesnego Języka Polskiego 2018-09-24
157 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 145/2018 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Chabiery 2018-09-24
156 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 144/2018 w sprawie przeprowadzenia egzaminu z języka nowożytnego w przewodzie mgr. Ł. Kucharczyka 2018-09-24
155 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 143/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr. Ł. Kucharczyka 2018-09-24
154 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 142/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kierunkowego w przewodzie doktorskim mgr. Ł. Kucharczyka 2018-09-24