Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
172 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 160/2018 w sprawie powołania prof. UKSW Jacka Kopcińskiego na opiekuna naukowego mgr Sylwii Dawidowskiej 2018-10-22
171 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 159/2018 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr S. Stolarczyk 2018-10-22
170 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 158/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Sylwii Stolarczyk 2018-10-22
169 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 157/2018 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego ks. dr. Januszowi Lewandowiczowi 2018-10-22
184 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 19.10.2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału przedstawicieli administracji 2018-10-19
168 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 156/2018 w sprawie zwiększenia stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone przez dr. Mirosława Borusiewicza 2018-09-24
167 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 155/2018 w sprawie upoważnienia dr hab. Moniki Przybysz, prof. UKSW WT UKSW do recenzowania pracy magisterskiej p. Iwony Banasiak 2018-09-24
166 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 154/2018 w sprawie upoważnienia dr Tomiry Chmielewskiej-Ignatowicz do prowadzenia seminarium magisterskiego na studiach niestacjonarnych 2018-09-24
165 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 153/2018 w sprawie upoważnienia dr Anny Krasowskiej do prowadzenia seminarium magisterskiego na studiach niestacjonarnych 2018-09-24
164 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 152/ 2018 w sprawie upoważnienia dr. Pawła Kucińskiego do prowadzenia seminarium magisterskiego na studiach niestacjonarnych 2018-09-24