Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
193 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 180/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej szczegółowego zakresu oceny okresowej nauczycieli akademickich i pracowników naukowych zatrudnionych na WNH UKSW za rok ... 2018-11-26
192 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 179/2018 w sprawie otwarcia postępowania kwalifikacyjnego o przedłuzenie zatrudnienia p. dr Agnieszki Karolczuk na 1/2 etatu na stanowisku asystenta w Katedrze Współcz... 2018-11-26
191 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwałą Rady WNH nr 178/2018 w sprawie zatwierdzenia Karty samooceny Wydziału za rok akademicki 2017/2018 2018-11-26
190 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 177/2018 w sprawie dopisania filologii włoskiej do listy kierunków studiów przygotowujących w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu w szkołach 2018-11-26
189 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 176/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (angielski) w przewodzie doktorskim mgr D. Dąbrowskiej 2018-11-26
188 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 175/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr D. Dąbrowskiej 2018-11-26
187 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 174/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr D. Dąbrowskiej 2018-11-26
186 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 173/2018 w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie mgr D. Dąbrowskiej 2018-11-26
185 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 172/2018 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Doroty Dąbrowskiej 2018-11-26
183 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 171/2018 w sprawie upoważnienia Dominika Suleja do recenzowania pracy magisterskiej Emilii Sobótki 2018-10-22