Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
8 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 8/2018 w sprawie otwarcia postępowania kwalifikacyjnego o przedłużenie zatrudnienia dla dr Anny Wiśnickiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Muzeologii 2018-01-15
7 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 7/2018 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego o przedłużenie zatrudnienia dla dr Joanny Pietrzak-Thebault na stanowisku adiunkta 2018-01-15
6 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 6/2018 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Badań nad Teatrem i Filmem 2018-01-15
5 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 5/2018 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Ślarzyńskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Języka i Kultury Włoch 2018-01-15
4 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 4/2018 w sprawie zatrudnienia dr Karoliny Zioło-Pużuk na stanowisku adiunkta w Zakładzie "Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców" 2018-01-15
3 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 3/2018 w sprawie powołania prof. UKSW Brygidy Pawłowskiej-Jądrzyk na kierownika Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów 2018-01-15
2 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 2/2018 w sprawie przedłużenia zatrudnienia p. prof. UKSW Brygidy Pawłowskiej Jądrzyk 2018-01-15
1 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 1/2018 w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Katarzynie Gędas 2018-01-15