Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
15 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH UKSW 14/2017 w sprawie powołania członka Komisji ds. dydaktycznych 2017-02-20
14 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 13/2017 w sprawie powołania członków komisji ds. badań naukowych i współpracy krajowej i zagranicznej 2017-02-20
13 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH UKSW12/2017 w sprawie określenia limitów miejsc na pierwszy rok studiów w 2017/2018 2017-02-20
12 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH UKSW nr 11/2017 w sprawie powołania członka Uczelnianej Komisji ds. jakości kształcenia 2017-02-20
22 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH UKSw 21/2017 w sprawie zatrudnienia profesora zagranicznego na zasadzie umowy cywilno-prawnej - Filipe Montargil 2017-02-13
31 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH UKSW 10/2017 w sprawie przyznania Złotego Krzyża Zasługi zmianiająca uchwałę nr 5/2017 z dnia 16 stycznia 2017 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Krzyża Zasługi 2017-01-30
30 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH UKSW 9/2017 w sprawie zatrudnienia pani Aleksandry Karkowskiej-Rogińskiej 2017-01-30
29 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH UKSW 8/2017 w sprawie zatrudnienia dr Anny Wisnickiej na 0,5 etatu na stanowsku adiunkta 2017-01-30
9 2017 Decyzja Decyzja nr 3/2017 Dziekana WNH UKSW w sprawie kwalifikacji studentów i doktorantów WNH na wyjazdy na praktyki w instytucjach zagranicznych 2017-01-18
8 2017 Decyzja Decyzja nr 2/2017 Dziekana WNH UKSW w sprawie powołania dziekańskiej Komisji Kwalifikacyjnej do Programu Erasmus+ 2017-01-18