Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
27 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH UKSW 18/2017 w sprawie zatwierdzenia zmiany w programie na kierunku Muzeologia (studia I stopnia) i zatwierdzenia programu specjalizacji Kolekcjonerstwo-Rzeczoznawstwo-Ry... 2017-03-13
26 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH UKSW 21/2017 w sprawie zatrudnienia profesora zagranicznego na zasadzie umowy cywilno-prawnej - prof. Filipe Montargil 2017-03-13
25 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH UKSW 24/2017 w sprawie zatrudnienia profesora zagranicznego na zasadzie umowy cywilno-prawnej - prof. Filipa Goncalvez Subtil 2017-03-13
24 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH UKSW 23/2017 w sprawie zatrudnienia profesora zagranicznego na zasadzie umowy cywilno-prawnej - prof. Nuno de Silva Jorge 2017-03-13
23 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH UKSw 22/2017 w sprawie zatrudnienia profesora zagranicznego na zasadzie umowy cywilno-prawnej - prof. Mafalda Eiro Gomez 2017-03-13
21 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH UKSW 20/2017 w sprawie szczegółowego określenia limitów miejsc na pierwszy rok dla poszczególnych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 2017-03-13
20 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH UKSW 19/2017 w sprawie zatwierdzenia nowego przedmiotu na kierunku kulturoznawstwo 2017-03-13
18 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH UKSW nr 17/2017 w sprawie uzupełnienia składu Redakcji "Colloquia Litteraria" 2017-03-13
17 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH UKSW 16/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Magdalenie Bober-Jankowskiej 2017-02-20
16 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH UKSW nr 15/2017 w sprawie powołania dodatkowych członków do Wydziałowej Komisji ds. jakości Kształcenia 2017-02-20