Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
130 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 125/2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Raoula Bruniego na stanowisku adiunkta 2019-05-13
129 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 124/2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Małgorzaty Ślarzyńskiej 2019-05-13
128 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 123/2019 w sprawie zatwierdzenia wysokości czesnego i stawek na studiach niestacjonarnych na rok 2019/2020 2019-05-13
127 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 122/2019 w sprawie unieważnienia Uchwały Rady WNH nr 77/2019 z 8 kwietnia 2019 roku dotyczącej zatwierdzenia stawek wysokości czesnego i stawek na studiach niestacjona... 2019-05-13
126 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 121/2019 w sprawie nadania mgr Magdalenie Partyce stopnia doktora z wyróżnieniem w dziedzinie nauki humanistyczne w dyscyplinie literturoznawstwo 2019-05-13
125 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 120/2019 w sprawie nadania mgr Magdalenie Partyce stopnia doktora w dziedzinie nauki humanistyczne w dyscyplinie literaturoznawstwo 2019-05-13
124 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 119/2019 w sprawie nadania mgr Łukaszowi Kucharczykowi stopnia doktora z wyróżnieniem w dziedzinie nauki humanistyczne w dyscyplinie literaturoznawstwo 2019-05-13
123 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 118/2019 w sprawie nadania mgr Łukaszowi Kucharczykowi stopnia doktora w dziedzinie nauki humanistyczne w dyscyplinie literaturoznawstwo 2019-05-13
122 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 117/2019 w sprawie nadania mgr Dorocie Dąbrowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauki humanistyczne w dyscyplinie literaturoznawstwo 2019-05-13
121 2019 Uchwała Uchwałą Rady WNH nr 116/2019 w sprawie nadania dr Joannie Roszak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki humanistyczne w dyscyplinie literaturoznawstwo 2019-05-13