Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
40 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 33/2017 z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w przewodzie doktorskim mgr Katarzy... 2017-04-10
39 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 32/2017 z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru komisji do przeprowadzenia egzaminu kierunkowego (dyscyplina podstawowa) w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Gędas 2017-04-10
38 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 31/2017 z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Gędas 2017-04-10
37 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 30/2017 z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru komisji profesorskiej w postępowaniu o nadanie tytułu profesora panu dr hab. Krzysztofowi Koehlerowi 2017-04-10
36 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 29/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla II stopnia na kierunku filologia, specjalność: filologia włoska 2017-04-10
35 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 28/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów na kierunku kulturoznawstwo, studia II stopnia 2017-04-10
34 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 27/2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa 2017-04-10
33 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 26/2017 z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania opiekuna naukowego i organizacyjnego Wilhema Coindre 2017-04-10
32 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 25/2017 z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji finalistów olimpiad 2017-04-10
28 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH UKSW 7/2017 2017-03-16