Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
156 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 76/2020 z 21 września 2020 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania Komisji ds. Podziału Środków na Badania Naukowe w Instytucie Literaturoznawstwa ... 2020-09-21
155 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 75/2020 z 21 września 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie zaopiniowania kierownika ścieżki kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej UKSW 2020-09-21
154 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 74/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 21 września 2020 roku w sprawie wniosku o powołanie kierownika studiów doktoranckich 2020-09-21
144 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 71a/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo dotycząca głosowania obiegowego z 13-15 lipca 2020 roku w sprawie korekty tematu pracy dyplomowej 2020-07-15
136 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 73/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 18 maja 2020 2020-06-29
135 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 72/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 29 czerwca 2020 o zmianie promotora pracy licencjackiej 2020-06-29
134 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 71/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia tematów prac dyplomowych 2020-06-29
133 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 70/2020 z 29 czerwca 2020 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie li... 2020-06-29
153 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 24/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia wyb... 2020-06-26
152 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 23/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia wyb... 2020-06-26