Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
80 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH 101/17 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego zatrudnienia dr hab. Dominiki Budzanowskiej-Weględy na stanowisku profesora nadzwyczajnego 2017-07-10
79 2017 Uchwała Uchwała rady WNH 100/17 w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w katedrze Muzeologii 2017-07-10
78 2017 Uchwała Uchwała rady WNH 99/17 w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Języka i Kultury Włoch 2017-07-10
77 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH 98/17 w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego w konkursie na stanowisko w Katedrze Kultury XX i XXI wieku 2017-07-10
76 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH 97/17 w sprawie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Kultury XX i XXI wieku 2017-07-10
75 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH 96/17 w sprawie wygaszania specjalizacji muzeologicznej na kierunku kulturoznawstwa 2017-07-10
74 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH 95/17 w sprawie zmian w przypisaniu dyscyplin naukowych przypisanych do kierunku Filologia 2017-07-10
73 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH 94/17 z 10 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Filologia Polska i Kulturoznawstwo na nowy cykl kształcenia 2017-07-10
72 2017 Uchwała Uchwała nr 65/2017 Rady WNH w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Anny Zajchowskiej 2017-05-08
71 2017 Uchwała Uchwała nr 64/2017 Rady WNH w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Agnieszki Smagi 2017-05-08