Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
21 2020 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 3/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie stwierdzenia dokona... 2020-03-09
20 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 6/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu podziału dotacji na... 2020-03-04
19 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 5/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko profesora UK... 2020-03-04
18 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 4/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia p. dra Mateusza Ko... 2020-03-04
45 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 47/2020z 2 marca 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Natalii Spychalskiej 2020-03-02
44 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 46/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 marca 2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Natalii Spychalskiej z nowożytnego j... 2020-03-02
43 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 45/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 marca 2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Natalii Spychalskiej z dyscypliny do... 2020-03-02
42 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 44/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 marca 2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr Natalii Spy... 2020-03-02
41 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 43/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 marca 2020 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Natalii Spychalskiej 2020-03-02
40 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 42/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 marca 2020 w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku filologia klasyczna 2020-03-02