Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
47 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 49/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku filologia klasyczna 2020-04-02
46 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 48/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania programów studiów na kierunku filologia włoska 2020-04-02
104 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 24/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie opinii o programach studiów na kierunku filo... 2020-03-09
103 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 23/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie opinii o programach studiów na kierunku filo... 2020-03-09
102 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 22/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie opinii na temat limitów przyjęć na studia pr... 2020-03-09
101 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 22/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie opinii na temat limitów przyjęć na studia pr... 2020-03-09
100 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 21/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu Sekretarza Wydziałowej Ko... 2020-03-09
99 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 20/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu członków Wydziałowej Komi... 2020-03-09
98 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 19/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Katarzyny Goło... 2020-03-09
97 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 18/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Mateusza Kowal... 2020-03-09