Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
55 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 8/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2020 roku Opinia na temat programu studiów II stopnia na kie... 2020-04-17
54 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 7/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2020 roku Opinia na temat programu studiów I stopnia na kier... 2020-04-17
53 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 55a/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 17 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 24 lutego 2020 2020-04-17
52 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 54/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 17 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia tematów prac dyplomowych 2020-04-17
51 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 53/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 17 kwietnia 2020 w sprawie procedury doktoryzowania dla osób, które otworzyły przewód przed 30.04.2019 2020-04-17
24 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 13/2020/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 03 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia tematów pra... 2020-04-03
23 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 12/2020/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 03 kwietnia 2020 roku Opinia w sprawie nowych programów k... 2020-04-03
50 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 52/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 2 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 2 marca 2020 2020-04-02
49 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 51/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 2 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 20 stycznia 2020 2020-04-02
48 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 50/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 2 kwietnia 2020 roku w sprawie tematów prac dyplomowych 2020-04-02