Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
65 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 60/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo o uchyleniu Uchwały nr 112/2018 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2020-04-29
64 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 59/2020 z 29 kwietnia 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie uchylenia Uchwały nr 33/2020 Rady Dyscypliny z 24 lutego 2020 2020-04-29
63 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 58/2020 z 29 kwietnia 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Marioli Lekszyckiej 2020-04-29
62 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 57/2020 z 29 kwietnia 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie przyjęcia tematu pracy dyplomowej 2020-04-29
61 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 56/2020 z 29 kwietnia 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie rekomendacji zatrudnienia dr. Łukasza Kucharczyka 2020-04-29
60 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 55/2020 z 29 kwietnia 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie rekomendacji zatrudnienia dr. hab. Raoula Bruniego, prof. ucz. 2020-04-29
59 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 17/2020/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia tematów pra... 2020-04-22
58 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 16/2020/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2020 roku Opinia Rady Dyscypliny o rekomendac... 2020-04-22
57 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 15/2020/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2020 roku Opinia Rady Dyscypliny w sprawie pr... 2020-04-22
56 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 14/2020/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2020 roku Opinia Rady Dyscypliny w sprawie pr... 2020-04-22