Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
186 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 97/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 21 października 2020 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 21 września 2020 roku 2020-10-21
185 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 96/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 21 października 2020 roku w sprawie przyjęcia tematu pracy dyplomowej 2020-10-21
183 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 84/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 października 2020 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Józefowi Ruszarowi 2020-10-19
182 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 83/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 października 2020 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Marii Rowińskiej-Szczepaniak 2020-10-19
181 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 94/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 października 2020 w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Woźniaka 2020-10-19
180 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 93/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 października 2020 w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Piwnikiewicz 2020-10-19
179 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 92/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 października 2020 w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Piwnikiewicz 2020-10-19
178 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 91/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 października 2020 w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Haliny Kucyk 2020-10-19
177 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 90/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 października 2020 w sprawie przyjęcia rezygnacji promotora w przewodzie doktorskim mgr Haliny Kucyk 2020-10-19
176 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 89/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 października 2020 w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego (ję... 2020-10-19