Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
14 2024 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 1/2024 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2024 roku zmieniające Zarządzenie Nr 2 Dziekana Wydzi... 2024-02-20
13 2024 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 3/2024 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe... 2024-02-19
12 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 2/2024/NoKiR Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały N... 2024-02-05
11 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 2/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie nadania stopnia naukowego dokto... 2024-02-05
10 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 1/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy dokto... 2024-02-05
9 2024 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 4/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 05 lutego 2024 r. w sprawie stwierdzenia dok... 2024-02-05
8 2024 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 3/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 05 lutego 2024 r. w sprawie stwierdzenia dok... 2024-02-05
7 2024 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 2/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zwołania zebra... 2024-01-29
6 2024 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 1/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia Term... 2024-01-29
5 2024 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 2/2024 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie przydzielenia środków na badania nauko... 2024-01-29