Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
48 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 41/2017 z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami z dotacji na działalność statutową 2017-04-10
47 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 40/2017 z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia komisji ds. podziału środków na badania naukowe z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego 2017-04-10
46 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 39/2017 z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. jakości kształcenia 2017-04-10
45 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 38/2017 z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia półrocznego urlopu naukowego dr Joannie Zausze 2017-04-10
44 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 37/2017 z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia półrocznego urlopu naukowego dr Magdalenie Woźniewskiej-Działak 2017-04-10
43 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 36/2017 z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia płatnego rocznego urlopu naukowego pracownikowi naukowo-dydaktycznemu 2017-04-10
42 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 35/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Gędas 2017-04-10
41 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 34/2017 z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (język angielski) w przewodzie doktorskim m... 2017-04-10
40 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 33/2017 z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w przewodzie doktorskim mgr Katarzy... 2017-04-10
39 2017 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 32/2017 z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru komisji do przeprowadzenia egzaminu kierunkowego (dyscyplina podstawowa) w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Gędas 2017-04-10