Dokumenty wg tagu: zapewnianie jakości

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
81 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie wyrażenia opinii na temat prowadzenia zajęć z filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2021-05-13
5 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY DYPLOMOWANIA STUDENTÓW OSTATNICH LAT STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA WFCH 2020-01-15
4 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCH w sprawie modyfikacji PROCEDURY PRZEPROWADZANIA ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WFCH 2020-01-15
3 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WFCH 2020-01-15
2 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WFCH 2020-01-15
1 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY REJESTRACJI STUDENTÓW NA ZAJĘCIA I DOKONYWANIA PODPIĘĆ PRZEDMIOTÓW W USOS NA WFCH 2020-01-15
15 2019 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh w sprawie powołania WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA DS. WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM NA WFCH 2019-11-01
1 2018 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WFCh 2018-10-01
4 2018 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie powołania WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 2018-04-10
4 2017 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY REJESTRACJI STUDENTÓW NA ZAJĘCIA I DOKONYWANIA PODPIĘĆ PRZEDMIOTÓWW SYSTEMIE USOS NA WFCh 2017-10-02